Võimalused

Dynamics 365 Business Central on Microsofti platvormil olev lahenduste komplekt, mis annab ühtse ülevaate ettevõtte peamistest äriprotsessidest. Dynamics 365 Business Central ühendab omavahel kaasaegse majandustarkvara, integreerides selle Office365 ja Microsoft Azure’iga. Dynamics 365 Business Central on 100% rendi- ja pilvelahendus.

Põhivara ja rahavoogude haldus

 • Rahavoogude prognoos
 • SEPA pangaliidesed
 • Maksete-laekumiste automaatne sobitamine
 • Sularaha haldus
 • Pangakontode haldus
 • Põhivarad
 • Põhivarade asukohad ja vastutajad
 • Põhivara kindlustus ja hooldus

Varude juhtimine

 • Kaupade andmebaas
 • Asenduskaubad
 • Virtuaalsed laod e asukohad
 • Ristviited
 • Kaupade analüüsid
 • Inventuur
 • Partiid, seerianumbrid ja säilivusajad
 • Varude planeerimine
 • Komplekteerimine
 • Riiulite haldus

Ärianalüüs

 • Valmis PowerBI aruanded
 • Valmis andmelaolahendus
 • Otsuste toetamise metodoloogiat (Kimball) arvestades
 • Võimalus luua kliendipõhiseid aruandeid

Finantsjuhtimine

 • Seadistatavad analüütilised tunnused
 • Kulude periodiseerimine
 • Valuutade kasutamine, automaatne kursside import
 • Eelarvestamine
 • Kontoanalüüsid ad-hoc finantsaruandluse loomiseks
 • Intrastat aruanne
 • Käibemaksu deklaratsioon
 • VIES (VD) aruandlus
 • Viivisarved
 • Konsolideerimine

Ostujuhtimine

 • Ostupakkumised-tellimused-arved-kreeditarved
 • Ostuinimeste defineerimine
 • Ostulepingud e -hinnakirjad
 • Ostutagastused
 • Pakendiaktsiisi arvestuseks andmete koondamine
 • Ostuarvete kinnitusringid
 • Arvete digitaliseerimine (OCR)
 • e-arvete käsitlemine (Omniva/Fitek/Telema)

Müügijuhtimine

 • Müügipakkumised-tellimused-arved-kreeditarved
 • Ettemaksuarved
 • Müügiinimeste defineerimine
 • Müügi-kokkulepped e -hinnakirjad
 • Alternatiivsed lähetusaadressid
 • Müügitagastused
 • Klientide ja dokumentide haldus otse Outlookist

Palk ja personal

 • Personali- ja palgaarvestus
 • Tööajagraafikud
 • Töötaja- ja juhiportaal
 • Töötajate varad, koolitused, haridus, oskused
 • Tööohutus ja töötervishoid
 • Haigekassa ja TÖR infovahetus
 • Riiklikud ja sisemised aruanded

Projektihaldus

 • Projekti eelarvestamine
 • WIP arvestus
 • Ressursside planeerimine
 • Tööde registreerimine

CRM

 • Kliendiinfo andmebaas
 • Kliendiinfo päring äriregistrist
 • Kliendi ja hankija kontaktid
 • Outlook integratsioon
 • Kampaaniate planeerimine ja haldus
 • Müügivõimaluste juhtimine

Hooldus

 • Hoolduslepingud
 • Hooldusüksused
 • Hooldusülesanded, hooldustahvel
 • Perioodiline hooldus
 • Asendusseadmed
 • Hoolduspakkumised, -tellimused, -arved

Tootmine

 • Tootmisprognoos
 • Tootmise planeerimine (sh. visuaalne planeerimine)
 • Tootmistellimused
 • Tootmiskomplektid, retsetid, versioonid
 • Marsruudid, töökeskused, masinakeskused
 • Ressursside planeerimine
 • Materjalide planeerimine